Du lịch Trung Quốc

Du Lịch Trung Quốc cung cấp các Chương trình Du Lịch Trung Quốc giá tốt nhất. Tour Du Lịch Trung Quốc luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Công ty Du Lịch Triều Hảo cung cấp các tuyến điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc: Du lịch Bắc Kinh, Du Lịch Hàng Châu, Du Lịch Tô Châu, Du Lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn, Du Lịch Côn Minh - Cửu Trại Câu - Đại Lý Tự, Du Lịch Thượng Hải…Ngoài ra, Du Lịch Trung Quốc còn được liên kết với các tuyến điểm: Du Lịch Trung Quốc – Hồng Kông, Du Lịch Trung Quốc – Hàn Quốc. Quý khách hàng có thể đặt Tour Du Lịch Trung Quốc trực tuyến để được giảm giá. Dưới đây là các Chương trình Du Lịch Trung Quốc được mở bán hàng ngày.

DU LỊCH TRUNG QUỐC: ĐẢO HẢI NAM (2024)

DU LỊCH TRUNG QUỐC: ĐẢO HẢI NAM (2024)

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: ĐẢO HẢI NAM (2024)
 • Thời gian: 4N3Đ
 • Vận chuyển: Hainan Airlines
11.990.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC :TÂN CƯƠNG (2024)

DU LỊCH TRUNG QUỐC :TÂN CƯƠNG (2024)

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC :TÂN CƯƠNG (2024)
 • Thời gian: 6N5Đ
 • Vận chuyển: CHINA SOUTHERN
47.990.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC :TRỊNH CHÂU – KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG

DU LỊCH TRUNG QUỐC :TRỊNH CHÂU – KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC :TRỊNH CHÂU – KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG
 • Thời gian: 6N5Đ
 • Vận chuyển: Shenzhen Airline
21.990.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC: KHÁM PHÁ BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN

DU LỊCH TRUNG QUỐC: KHÁM PHÁ BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: KHÁM PHÁ BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Vận chuyển: VIETNAM AIRLINES
23.990.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU

DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU
 • Thời gian: 5N4Đ
 • Vận chuyển: VIETJET AIR
14.990.000 ₫
Du lịch Trung Quốc :ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA

Du lịch Trung Quốc :ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA

 • Khách sạn: Du lịch Trung Quốc :ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA
 • Thời gian: 5 Ngày 4 đêm
 • Vận chuyển: RUILI AIRLINES
17.990.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC KHÁM PHÁ BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN (2024)

DU LỊCH TRUNG QUỐC KHÁM PHÁ BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN (2024)

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC KHÁM PHÁ BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN (2024)
 • Thời gian: 7N6Đ
 • Vận chuyển: VIETNAM AIRLINES
22.990.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU (TẾT 2024)

DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU (TẾT 2024)

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU (TẾT 2024)
 • Thời gian: 5N4Đ
 • Vận chuyển: VIETJET AIR
16.990.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - VŨ LĂNG NGUYÊN

DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - VŨ LĂNG NGUYÊN

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - VŨ LĂNG NGUYÊN
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Vận chuyển: Vietjet Air
13.990.000 ₫
Du lịch Trung Quốc :CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA

Du lịch Trung Quốc :CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA

 • Khách sạn: Du lịch Trung Quốc :CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA
 • Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
 • Vận chuyển: CHINA EASTERN AIRLINES
17.990.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
 • Thời gian: 5N4Đ
 • Vận chuyển: VIETJET AIR
15.490.000 ₫
DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ - NGA MI SƠN - LẠC SƠN

DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ - NGA MI SƠN - LẠC SƠN

 • Khách sạn: DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ - NGA MI SƠN - LẠC SƠN
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Vận chuyển: Sichuan Airlines
16.990.000 ₫