Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND) Đặt tour
1

TOUR AI CẬP

Mã lịch tour: AIC101023

Hãng bay: Qatar Airways

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 10/10/2023

Về: 18/10/2023

9N8Đ 69.900.000 Đặt Chỗ
2

Tour HongKong - Đài Loan

Mã lịch tour: HKDA191023

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 19/10/2023

Về: 24/10/2023

6N5Đ 20.990.000 Đặt Chỗ
3

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ061023

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 06/10/2023

Về: 14/10/2023

9N8Đ 48.800.000 Đặt Chỗ
4

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ201023

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 20/10/2023

Về: 28/10/2023

9N8Đ 48.800.000 Đặt Chỗ
5

TOUR BHUTAN

Mã lịch tour: BHU171023IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 17/10/2023

Về: 23/10/2023

7N6Đ 45.990.000 Đặt Chỗ
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ041023

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 04/10/2023

Về: 10/10/2023

5N4D 17.990.000 Đặt Chỗ
7

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ181023

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 22/10/2023

5N4D Gọi (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
8

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN171023IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 17/10/2023

Về: 23/10/2023

7N6Đ 26.590.000 Đặt Chỗ
9

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN251023

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 30/10/2023

6N5Đ 20.990.000 Đặt Chỗ
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA071023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 07/10/2023

Về: 10/10/2023

4N3D 10.590.000 Đặt Chỗ
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA121023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 12/10/2023

Về: 15/10/2023

4N3D 11.790.000 Đặt Chỗ
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA191023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 19/10/2023

Về: 23/10/2023

4N3Đ 11.790.000 Đặt Chỗ
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA211023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 21/10/2023

Về: 24/10/2023

4N3Đ 10.590.000 Đặt Chỗ
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA281023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 28/10/2023

Về: 31/10/2023

4N3Đ 10.590.000 Đặt Chỗ
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH021023BA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 02/10/2023

Về: 12/10/2023

11N10Đ 85.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH051023NT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 05/10/2023

Về: 12/10/2023

9N8Đ 58.990.000 Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH071023NA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 07/10/2023

Về: 18/10/2023

12N11D 79.990.000 Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH111023PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 11/10/2023

Về: 20/10/2023

11N10Đ 75.990.000 Đặt Chỗ
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH121023-CA

Hãng bay: Air China

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 12/10/2023

Về: 21/10/2023

10N8Đ 59.990.000 Đặt Chỗ
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH191023NT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 19/10/2023

Về: 27/10/2023

9N8Đ 58.990.000 Đặt Chỗ
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH251023VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 01/11/2023

9N6Đ 61.990.000 Đặt Chỗ
22

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH261023-CA

Hãng bay: Air China

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 26/10/2023

Về: 04/11/2023

10N8Đ 59.990.000 Đặt Chỗ
23

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT221023

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 22/10/2023

Về: 29/10/2023

8N7Đ 39.990.000 Đặt Chỗ
24

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB111023EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 11/10/2023

Về: 15/10/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
25

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB251023EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 29/10/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA031023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 03/10/2023

Về: 07/10/2023

6N5Đ 12.390.000 Đặt Chỗ
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA041023CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 04/10/2023

Về: 08/10/2023

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA041023EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 04/10/2023

Về: 08/10/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA101023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 10/10/2023

Về: 15/10/2023

6N5Đ 12.390.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA111023CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 11/10/2023

Về: 15/10/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121023EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 12/10/2023

Về: 15/10/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA171023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 33 chỗ

Đi: 17/10/2023

Về: 22/10/2023

6N5Đ 12.390.000 Đặt Chỗ
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA181023CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 22/10/2023

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA181023EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 22/10/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA201023CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/10/2023

Về: 24/10/2023

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA241023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 24/10/2023

Về: 29/10/2023

6N5Đ 12.390.000 Đặt Chỗ
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA251023CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 29/10/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA251023EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 29/10/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA301023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 30/10/2023

Về: 04/11/2023

6N5Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ041023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 04/10/2023

Về: 08/10/2023

5N4Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
41

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ101023BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 10/10/2023

Về: 15/10/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
42

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ111023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 11/10/2023

Về: 15/10/2023

5N4Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ131023-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 13/10/2023

Về: 17/10/2023

5N4Đ 15.990.000 Đặt Chỗ
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ131023BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 13/10/2023

Về: 18/10/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ131023TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 13/10/2023

Về: 17/10/2023

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ171023BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 17/10/2023

Về: 22/10/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ171023BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 17/10/2023

Về: 22/10/2023

6N5Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ181023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 22/10/2023

5N4Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201023-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 20/10/2023

Về: 24/10/2023

5N4Đ 15.990.000 Đặt Chỗ
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201023TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 20/10/2023

Về: 24/10/2023

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ241023BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 24/10/2023

Về: 29/10/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ251023BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 30/10/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ251023TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 29/10/2023

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ251023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 29/10/2023

5N4Đ 18.490.000 Đặt Chỗ
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ261023-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 26/10/2023

Về: 30/10/2023

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ271023BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 27/10/2023

Về: 01/11/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ281023-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 28/10/2023

Về: 01/11/2023

5N4Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ311023BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 31/10/2023

Về: 05/11/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
59

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA051023

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 05/10/2023

Về: 10/10/2023

6N5D 19.990.000 Đặt Chỗ
60

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK101023KD

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 10/10/2023

Về: 13/10/2023

4N3D Gọi (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
61

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK141023

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 14/10/2023

Về: 17/10/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
62

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK281023

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 28/10/2023

Về: 31/10/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
63

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS041023-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 04/10/2023

Về: 08/10/2023

5 Gọi Đặt Chỗ
64

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS111023-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 11/10/2023

Về: 15/10/2023

5N4D 10.990.000 Đặt Chỗ
65

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS181023-5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 22/10/2023

5N4D 10.990.000 Đặt Chỗ
66

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US091023KE

Hãng bay: Korean Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 09/10/2023

Về: 13/10/2023

7N6Đ 73.990.000 Đặt Chỗ
67

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH041023-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 04/10/2023

Về: 08/10/2023

5N4Đ 22.888.000 Đặt Chỗ
68

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH061023-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 06/10/2023

Về: 11/10/2023

6N5Đ 27.888.000 Đặt Chỗ
69

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH131023-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 13/10/2023

Về: 18/10/2023

6N5Đ 27.888.000 Đặt Chỗ
70

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH181023-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 22/10/2023

5N4Đ 22.880.000 Đặt Chỗ
71

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH181023VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 23/10/2023

6N5Đ 33.888.000 Đặt Chỗ
72

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH201023-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 20/10/2023

Về: 25/10/2023

6N5Đ 27.888.000 Đặt Chỗ
73

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH201023VN5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 20/10/2023

Về: 24/10/2023

5N4D 27.888.000 Đặt Chỗ
74

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH261023VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 26/10/2023

Về: 31/10/2023

6N5Đ 33.888.000 Đặt Chỗ
75

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH271023-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 27/10/2023

Về: 01/11/2023

6N5Đ 27.888.000 Đặt Chỗ
76

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI131023QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 13/10/2023

Về: 15/10/2023

3N2Đ 9.590.000 Đặt Chỗ
77

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI201023QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 20/10/2023

Về: 22/10/2023

3N2Đ 9.590.000 Đặt Chỗ
78

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI031023

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 03/10/2023

Về: 08/10/2023

6N5D Gọi Đặt Chỗ
79

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI141023

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 14/10/2023

Về: 19/10/2023

6N5Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
80

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI281023

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/10/2023

Về: 02/11/2023

6N5Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
81

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH041023QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 04/10/2023

Về: 08/10/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
82

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH041023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 04/10/2023

Về: 08/10/2023

5N4Đ 6.590.000 Đặt Chỗ
83

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH051023CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 05/10/2023

Về: 08/10/2023

4N3Đ 9.690.000 Đặt Chỗ
84

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH051023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 05/10/2023

Về: 09/10/2023

5N4Đ 6.590.000 Đặt Chỗ
85

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH071023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 07/10/2023

Về: 11/10/2023

5N4Đ 6.590.000 Đặt Chỗ
86

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH111023QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 11/10/2023

Về: 15/10/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
87

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH111023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 11/10/2023

Về: 15/10/2023

5N4Đ 6.590.000 Đặt Chỗ
88

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH121023PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 12/10/2023

Về: 15/12/2023

4N3Đ 9.190.000 Đặt Chỗ
89

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH121023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 12/10/2023

Về: 16/10/2023

5N4Đ 6.590.000 Đặt Chỗ
90

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH131023VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 13/10/2023

Về: 17/10/2023

5N4Đ 7.590.000 Đặt Chỗ
91

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH141023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 14/10/2023

Về: 18/10/2023

5N4Đ 6.590.000 Đặt Chỗ
92

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH181023QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 22/10/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
93

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH181023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 22/10/2023

5N4Đ 6.590.000 Đặt Chỗ
94

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH191023CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 19/10/2023

Về: 22/10/2023

4N3Đ 9.690.000 Đặt Chỗ
95

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH191023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 19/10/2023

Về: 23/10/2023

5N4Đ 6.590.000 Đặt Chỗ
96

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH201023VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 20/10/2023

Về: 24/10/2023

5N4Đ 7.590.000 Đặt Chỗ
97

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH211023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 21/10/2023

Về: 25/10/2023

5N4Đ 6.590.000 Đặt Chỗ
98

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH251023QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 29/10/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
99

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH251023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 29/10/2023

5N4Đ 6.590.000 Đặt Chỗ
100

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH261023PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/10/2023

Về: 29/10/2023

4N3Đ 9.190.000 Đặt Chỗ
101

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH261023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 26/10/2023

Về: 30/10/2023

5N4Đ 6.590.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
102

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH271023VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 27/10/2023

Về: 31/10/2023

5N4Đ 7.590.000 Đặt Chỗ
103

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH281023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/10/2023

Về: 01/11/2023

5N4Đ 6.590.000 Đặt Chỗ
104

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011023NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 01/10/2023

Về: 05/10/2023

5N4D 14.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
105

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011023TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 01/10/2023

Về: 05/10/2023

5N4D 15.880.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
106

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031023NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 03/10/2023

Về: 08/10/2023

6N5D 15.990.000 Đặt Chỗ
107

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031023TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 03/10/2023

Về: 08/10/2023

6N5D 17.490.000 Đặt Chỗ
108

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051023NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 05/10/2023

Về: 10/10/2023

6N5D 15.990.000 Đặt Chỗ
109

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051023TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 05/10/2023

Về: 10/10/2023

6N5D 15.990.000 Đặt Chỗ
110

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081023NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 08/10/2023

Về: 12/10/2023

5N4D 13.990.000 Đặt Chỗ
111

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081023TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 08/10/2023

Về: 12/10/2023

5N4D 14.880.000 Đặt Chỗ
112

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101023NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 10/10/2023

Về: 15/10/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
113

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101023TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 10/10/2023

Về: 15/10/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
114

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121023BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 12/10/2023

Về: 18/10/2023

7N6D 21.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
115

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121023NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 12/10/2023

Về: 17/10/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
116

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121023TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 12/10/2023

Về: 17/10/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
117

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121023LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 12/10/2023

Về: 17/10/2023

6N5D 19.990.000 Đặt Chỗ
118

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ131023CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 13/10/2023

Về: 18/10/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
119

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151023NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 15/10/2023

Về: 19/10/2023

5N4D 13.990.000 Đặt Chỗ
120

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151023TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 15/10/2023

Về: 19/10/2023

5N4D 14.880.000 Đặt Chỗ
121

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171023NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 17/10/2023

Về: 22/10/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
122

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171023TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 17/10/2023

Về: 22/10/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
123

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ181023BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 24/10/2023

7N6D 21.990.000 Đặt Chỗ
124

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: BKTH191023CA

Hãng bay: Air China

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 19/10/2023

Về: 24/10/2023

6N5D 21.490.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
125

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191023BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 19/10/2023

Về: 25/10/2023

7N6D 21.990.000 Đặt Chỗ
126

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191023NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 19/10/2023

Về: 24/10/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
127

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191023TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 19/10/2023

Về: 24/10/2023

6N5D 14.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
128

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ201023CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/10/2023

Về: 25/10/2023

6N5D 19.690.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
129

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ211023LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 21/10/2023

Về: 26/10/2023

6N5D 19.990.000 Đặt Chỗ
130

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221023CTCR

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 22/10/2023

Về: 27/10/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
131

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221023CTC2

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 22/10/2023

Về: 27/10/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
132

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221023NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 22/10/2023

Về: 26/10/2023

5N4D 13.990.000 Đặt Chỗ
133

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221023TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 22/10/2023

Về: 26/10/2023

5N4D 14.880.000 Đặt Chỗ
134

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241023BKTH

Hãng bay: Air China

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 24/10/2023

Về: 30/10/2023

6N5D 21.490.000 Đặt Chỗ
135

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241023NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 24/10/2023

Về: 29/10/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
136

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241023TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 24/10/2023

Về: 29/10/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
137

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261023BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 26/10/2023

Về: 01/11/2023

7N6D 21.990.000 Đặt Chỗ
138

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261023NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 26/10/2023

Về: 31/10/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
139

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261023TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/10/2023

Về: 31/10/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
140

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261023LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 26/10/2023

Về: 31/10/2023

6N5D 19.900.000 Đặt Chỗ
141

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271023CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 27/10/2023

Về: 01/11/2023

6N5D 19.690.000 Đặt Chỗ
142

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271023CTCR

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 27/10/2023

Về: 01/11/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
143

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291023NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 29/10/2023

Về: 02/11/2023

5N4D 13.990.000 Đặt Chỗ
144

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291023TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 29/10/2023

Về: 02/11/2023

5N4D 14.880.000 Đặt Chỗ
145

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ311023NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 31/10/2023

Về: 05/11/2023

6N5Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
146

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ311023TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 31/10/2023

Về: 05/11/2023

6N5D 14.990.000 Đặt Chỗ
147

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC011023SYD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 01/10/2023

Về: 05/10/2023

5N4Đ 27.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
148

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC021023JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 02/10/2023

Về: 08/10/2023

7N6Đ 47.990.000 Đặt Chỗ
149

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC041023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 04/10/2023

Về: 11/10/2023

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
150

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC061023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 06/10/2023

Về: 13/10/2023

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
151

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC061023BNE

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 06/10/2023

Về: 09/10/2023

4N3Đ 26.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
152

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC131023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 13/10/2023

Về: 20/10/2023

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
153

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC151023SYD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 15/10/2023

Về: 19/10/2023

5N4Đ 27.990.000 Đặt Chỗ
154

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC161023JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 16/10/2023

Về: 22/10/2023

7N6Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
155

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC181023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 25/10/2023

5N4Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
156

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC201023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 20/10/2023

Về: 27/10/2023

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
157

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC221023JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 22/10/2023

Về: 27/10/2023

6N5Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
158

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC251023SY

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 31/10/2023

7N6Đ 52.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
159

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC271023VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/10/2023

Về: 03/11/2023

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
160

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC271023BNE

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 27/10/2023

Về: 30/10/2023

4N3Đ 26.990.000 Đặt Chỗ
161

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB041023HG

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 04/10/2023

Về: 08/10/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
162

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB111023

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 11/10/2023

Về: 15/10/2023

5N4Đ 8.290.000 Đặt Chỗ
163

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB181023HG

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 18/10/2023

Về: 22/10/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
164

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB251023

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 25/10/2023

Về: 29/10/2023

5N4Đ 8.290.000 Đặt Chỗ
165

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ131023

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 13/10/2023

Về: 15/10/2023

3N2Đ 4.850.000 Đặt Chỗ
166

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ271023

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 27/10/2023

Về: 29/10/2023

3N2Đ 4.850.000 Đặt Chỗ
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND) Đặt tour
1

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ031123

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 03/11/2023

Về: 11/11/2023

9N8Đ 48.800.000 Đặt Chỗ
2

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ171123

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 17/11/2023

Về: 25/11/2023

9N8Đ 48.800.000 Đặt Chỗ
3

TOUR BHUTAN

Mã lịch tour: BHU201123IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 20/11/2023

Về: 26/11/2023

7N6Đ 45.990.000 Đặt Chỗ
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ011123

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 05/11/2023

5N4D 17.990.000 Đặt Chỗ
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ151123

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 15/11/2023

Về: 19/11/2023

5N4D 18.290.000 Đặt Chỗ
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ291123

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 29/11/2023

Về: 03/12/2023

5N4D 17.990.000 Đặt Chỗ
7

TOUR ANH QUỐC

Mã lịch tour: ANH041123EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 04/11/2023

Về: 13/11/2023

10N9Đ 91.990.000 Đặt Chỗ
8

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN081123

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 13/11/2023

6N5Đ 20.990.000 Đặt Chỗ
9

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN211123IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 21/11/2023

Về: 27/11/2023

7N6Đ 26.590.000 Đặt Chỗ
10

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN221123

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 22/11/2023

Về: 27/11/2023

6N5Đ 20.990.000 Đặt Chỗ
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA021123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 02/11/2023

Về: 05/11/2023

4N3Đ 11.790.000 Đặt Chỗ
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA041123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 04/11/2023

Về: 07/11/2023

4N3Đ 10.290.000 Đặt Chỗ
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA091123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 09/11/2023

Về: 12/11/2023

4N3Đ 11.990.000 Đặt Chỗ
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA181123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 18/11/2023

Về: 21/11/2023

4N3Đ 10.290.000 Đặt Chỗ
15

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA231123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 23/11/2023

Về: 26/11/2023

4N3Đ 11.090.000 Đặt Chỗ
16

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA251123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 25/11/2023

Về: 28/11/2023

4N3Đ 10.290.000 Đặt Chỗ
17

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA301123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 30/11/2023

Về: 03/12/2023

4N3Đ 11.090.000 Đặt Chỗ
18

TOUR CANADA

Mã lịch tour: CAN071123JL

Hãng bay: Japan Airline

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 07/11/2023

Về: 12/11/2023

7N6Đ 69.990.000 Đặt Chỗ
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH021123NT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 02/11/2023

Về: 09/11/2023

9N8Đ 58.990.000 Đặt Chỗ
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH031123DA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 03/11/2023

Về: 14/11/2023

12N11Đ 71.990.000 Đặt Chỗ
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH081123VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 15/11/2023

9N8Đ 61.990.000 Đặt Chỗ
22

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH101123BA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 10/11/2023

Về: 20/11/2023

11N1Đ 85.990.000 Đặt Chỗ
23

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH151123VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 15/11/2023

Về: 22/11/2023

9N6Đ 61.990.000 Đặt Chỗ
24

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH161123DPT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 16/11/2023

Về: 23/11/2023

9N8Đ 58.990.000 Đặt Chỗ
25

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH181123-CA

Hãng bay: Air China

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 18/11/2023

Về: 25/11/2023

10N8D 49.990.000 Đặt Chỗ
26

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH211123PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 21/11/2023

Về: 30/11/2023

11N10Đ 76.990.000 Đặt Chỗ
27

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH231123NT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 23/11/2023

Về: 30/11/2023

9N8Đ 58.990.000 Đặt Chỗ
28

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH271123VNA

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 27/11/2023

Về: 05/12/2023

9N8Đ 300.000 Đặt Chỗ
29

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB011123EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 05/11/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
30

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB081123EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 12/11/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
31

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB151123EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 15/11/2023

Về: 19/11/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA011123EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 05/11/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA011123CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 05/11/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA071123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 07/11/2023

Về: 12/11/2023

6N5Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA081123EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 12/11/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA081123CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 12/11/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA141123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 14/11/2023

Về: 19/11/2023

6N5Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA151123EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 15/11/2023

Về: 19/11/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA151123CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 15/11/2023

Về: 19/11/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA211123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 21/11/2023

Về: 26/11/2023

6N5Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA221123EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 22/11/2023

Về: 26/11/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA221123CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 22/11/2023

Về: 26/11/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA281123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 28/11/2023

Về: 03/12/2023

6N5Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
44

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA291123EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 29/11/2023

Về: 03/12/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
45

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA291123CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 29/11/2023

Về: 03/12/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ011123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 05/11/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ011123BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 06/11/2023

6N5Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ021123TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 06/11/2023

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ031123BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 03/11/2023

Về: 08/11/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ031123BUT2

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 03/11/2023

Về: 08/11/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ031123TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 03/11/2023

Về: 07/11/2023

5N4Đ 16.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ031123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 03/11/2023

Về: 07/11/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ071123BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 07/11/2023

Về: 12/11/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ081123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 12/11/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ081123BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 13/11/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ091123TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 09/11/2023

Về: 12/11/2023

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ101123BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 10/11/2023

Về: 15/11/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ151123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 15/11/2023

Về: 19/11/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
59

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ161123-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 16/11/2023

Về: 20/11/2023

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
60

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ171123BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 17/11/2023

Về: 22/11/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
61

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ171123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 17/11/2023

Về: 21/11/2023

5N4Đ 14.490.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
62

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ221123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 22/11/2023

Về: 26/11/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
63

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ241123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 24/11/2023

Về: 28/11/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
64

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ291123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 29/11/2023

Về: 03/12/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
65

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ301123-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 30/11/2023

Về: 04/12/2023

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
66

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA021123

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 02/11/2023

Về: 07/11/2023

6N5D 19.990.000 Đặt Chỗ
67

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK111123

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 11/11/2023

Về: 14/11/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
68

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA161123

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 16/11/2023

Về: 21/11/2023

6N5D 19.990.000 Đặt Chỗ
69

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK251123

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 25/11/2023

Về: 28/11/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
70

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS011123-5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 05/11/2023

5N4D Gọi Đặt Chỗ
71

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS081123-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 12/11/2023

5N4D Gọi Đặt Chỗ
72

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS151123-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 15/11/2023

Về: 19/11/2023

5N4D Gọi (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
73

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS221123-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 22/11/2023

Về: 26/11/2023

5N4D Gọi Đặt Chỗ
74

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS291123-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 29/11/2023

Về: 03/12/2023

5N4D Gọi Đặt Chỗ
75

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US111123CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 11/11/2023

Về: 19/11/2023

9N8Đ 70.990.000 Đặt Chỗ
76

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH011123VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 06/11/2023

6N5Đ 35.666.000 Đặt Chỗ
77

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH021123-VN5

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 02/11/2023

Về: 06/11/2023

5N4D 27.888.000 Đặt Chỗ
78

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH031123-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 03/11/2023

Về: 08/11/2023

6N5Đ 28.888.000 Đặt Chỗ
79

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH081123-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 12/11/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
80

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH081123VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 12/11/2023

6N5Đ 35.666.000 Đặt Chỗ
81

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH101123-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 10/11/2023

Về: 15/11/2023

6N5Đ 28.888.000 Đặt Chỗ
82

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH161123VN5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 16/11/2023

Về: 20/11/2023

5N4Đ 27.888.000 Đặt Chỗ
83

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH171123-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 17/11/2023

Về: 22/11/2023

6N5Đ 28.888.000 Đặt Chỗ
84

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH221123-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 22/11/2023

Về: 26/11/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
85

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH241123-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 24/11/2023

Về: 29/11/2023

6N5Đ 28.888.000 Đặt Chỗ
86

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH291123-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 29/11/2023

Về: 03/12/2023

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
87

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI031123QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 03/11/2023

Về: 05/11/2023

3N2Đ 9.590.000 Đặt Chỗ
88

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI101123QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 10/11/2023

Về: 12/11/2023

3N2Đ 9.590.000 Đặt Chỗ
89

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI161123-KD

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 16/11/2023

Về: 19/11/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
90

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI171123QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 17/11/2023

Về: 19/11/2023

3N2Đ 9.590.000 Đặt Chỗ
91

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI241123QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 24/11/2023

Về: 26/11/2023

3N2Đ 9.590.000 Đặt Chỗ
92

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI111123

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/11/2023

Về: 16/11/2023

6N5Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
93

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI181123

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 18/11/2023

Về: 23/11/2023

6N5Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
94

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI251123

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 25/11/2023

Về: 30/11/2023

6N5Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
95

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH011123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 05/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
96

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH021123CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 02/11/2023

Về: 05/11/2023

4N3Đ 9.390.000 Đặt Chỗ
97

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH021123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 02/11/2023

Về: 06/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
98

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH031123VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 03/11/2023

Về: 07/11/2023

5N4Đ 7.590.000 Đặt Chỗ
99

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH041123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 04/11/2023

Về: 08/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
100

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH051123QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 05/11/2023

Về: 09/11/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
101

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH081123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 12/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
102

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH091123PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 09/11/2023

Về: 12/11/2024

4N3Đ 9.190.000 Đặt Chỗ
103

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH091123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 09/11/2023

Về: 13/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
104

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH101123VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/11/2023

Về: 14/11/2023

5N4Đ 7.590.000 Đặt Chỗ
105

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH111123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/11/2023

Về: 15/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
106

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH121123QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 12/11/2023

Về: 16/11/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
107

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH151123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 15/11/2023

Về: 19/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
108

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH161123CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 16/11/2023

Về: 19/11/2023

4N3Đ 9.390.000 Đặt Chỗ
109

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH161123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 16/11/2023

Về: 20/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
110

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH171123VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 17/11/2023

Về: 21/11/2023

5N4Đ 7.590.000 Đặt Chỗ
111

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH181123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 18/11/2023

Về: 22/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
112

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH191123QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 19/11/2023

Về: 23/11/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
113

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH221123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 22/11/2023

Về: 26/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
114

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH231123PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 23/11/2023

Về: 26/11/2023

4N3Đ 9.190.000 Đặt Chỗ
115

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH231123CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 23/11/2023

Về: 26/11/2023

4N3Đ 9.390.000 Đặt Chỗ
116

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH231123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 23/11/2023

Về: 27/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
117

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH241123VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 24/11/2023

Về: 28/11/2023

5N4Đ 7.590.000 Đặt Chỗ
118

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH251123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 25/11/2023

Về: 29/11/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
119

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH261123QH

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 26/11/2023

Về: 30/11/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
120

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH271123-CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 27/11/2023

Về: 30/11/2023

4N3D 15.990.000 Đặt Chỗ
121

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH291123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 29/11/2023

Về: 03/12/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
122

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH301123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 30/11/2023

Về: 04/12/2023

5N4Đ 6.690.000 Đặt Chỗ
123

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ021123NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 02/11/2023

Về: 06/11/2023

6N5Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
124

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ021123LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 02/11/2023

Về: 07/11/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
125

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031123CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 03/11/2023

Về: 08/11/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
126

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ041123LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 04/11/2023

Về: 09/11/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
127

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051123NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 05/11/2023

Về: 09/11/2023

6N5Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
128

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ071123NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 07/11/2023

Về: 12/11/2023

6N5Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
129

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ091123NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 09/11/2023

Về: 14/11/2023

6N5Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
130

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ091123BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 09/11/2023

Về: 15/11/2023

7N6D 21.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
131

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ091123LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 09/11/2023

Về: 14/11/2023

6N5D 17.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
132

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101123CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 10/11/2023

Về: 15/11/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
133

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101123CTCR

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 10/11/2023

Về: 15/11/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
134

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ111123LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 11/11/2023

Về: 16/11/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
135

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121123NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 12/11/2023

Về: 16/11/2023

6N5Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
136

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ141123NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 14/11/2023

Về: 19/11/2023

6N5Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
137

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151123BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 15/11/2023

Về: 21/11/2023

7N6D 21.990.000 Đặt Chỗ
138

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ161123NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 16/11/2023

Về: 21/11/2023

6N5Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
139

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ161123LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 16/11/2023

Về: 21/11/2023

6N5D 17.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
140

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ181123LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 18/11/2023

Về: 23/11/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
141

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191123NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 19/11/2023

Về: 23/11/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
142

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ211123NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 21/11/2023

Về: 26/11/2023

6N5Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
143

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ231123NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 23/11/2023

Về: 28/11/2023

6N5Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
144

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ231123BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 23/11/2023

Về: 29/11/2023

7N6D 21.990.000 Đặt Chỗ
145

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ231123LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 23/11/2023

Về: 28/11/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
146

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241123CTCR

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 24/11/2023

Về: 29/11/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
147

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ251123LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 25/11/2023

Về: 30/11/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
148

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261123NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 26/11/2023

Về: 30/11/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
149

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ281123NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 28/11/2023

Về: 03/12/2023

6N5Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
150

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ301123BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 30/11/2023

Về: 06/12/2023

7N6D 21.990.000 Đặt Chỗ
151

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ301123NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 30/11/2023

Về: 05/12/2023

6N5Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
152

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ301123LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 30/11/2023

Về: 05/12/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
153

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC011123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 08/11/2023

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
154

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC051123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 05/11/2023

Về: 09/11/2023

5N4Đ 28.990.000 Đặt Chỗ
155

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC101123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 10/11/2023

Về: 17/11/2023

8N7Đ 46.990.000 Đặt Chỗ
156

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC121123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/11/2023

Về: 16/11/2023

5N4Đ 28.990.000 Đặt Chỗ
157

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC151123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 15/11/2023

Về: 22/11/2023

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
158

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC171123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 17/11/2023

Về: 24/11/2023

8N7Đ 46.990.000 Đặt Chỗ
159

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC191123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 19/11/2023

Về: 23/11/2023

5N4Đ 28.990.000 Đặt Chỗ
160

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC241123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 24/11/2023

Về: 01/12/2023

8N7Đ 46.990.000 Đặt Chỗ
161

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC261123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 26/11/2023

Về: 30/11/2023

5N4Đ 28.990.000 Đặt Chỗ
162

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC291123VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 29/11/2023

Về: 06/12/2023

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
163

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB011123HG

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 01/11/2023

Về: 05/11/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
164

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB081123HG

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 08/11/2023

Về: 12/11/2023

5N4Đ 8.290.000 Đặt Chỗ
165

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB151123HG

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 15/11/2023

Về: 19/11/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
166

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB221123

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 22/11/2023

Về: 26/11/2023

5N4Đ 8.290.000 Đặt Chỗ
167

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB291123HG

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 29/11/2023

Về: 03/12/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
168

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ101123

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 10/11/2023

Về: 12/11/2023

3N2Đ 4.850.000 Đặt Chỗ
169

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ171123

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 17/11/2023

Về: 19/11/2023

3N2Đ 4.850.000 Đặt Chỗ
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND) Đặt tour
1

Tour HongKong - Đài Loan

Mã lịch tour: HKDA141223

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 14/12/2023

Về: 19/12/2023

6N5Đ 20.990.000 Đặt Chỗ
2

Tour HongKong - Đài Loan

Mã lịch tour: HKDA281223

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 02/01/2024

6N5Đ 25.990.000 Đặt Chỗ
3

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ011223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 01/12/2023

Về: 09/12/2023

9N8Đ 48.800.000 Đặt Chỗ
4

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ221223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 30/12/2023

9N8Đ 48.800.000 Đặt Chỗ
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ131223

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 17/12/2023

5N4D 17.990.000 Đặt Chỗ
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ221223

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 26/12/2023

5N4D 20.290.000 Đặt Chỗ
7

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN131223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 18/12/2023

6N5Đ 20.990.000 Đặt Chỗ
8

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN261223IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 26/12/2023

Về: 01/01/2024

7N6Đ Gọi Đặt Chỗ
9

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN271223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/12/2023

Về: 01/01/2024

6N5Đ 23.990.000 Đặt Chỗ
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA021223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 02/12/2023

Về: 05/12/2023

4N3Đ 10.290.000 Đặt Chỗ
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA071223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 07/12/2023

Về: 10/12/2023

4N3Đ 11.090.000 Đặt Chỗ
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA091223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 09/12/2023

Về: 12/12/2023

4N3Đ 10.290.000 Đặt Chỗ
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA141223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 14/12/2023

Về: 17/12/2023

4N3Đ 11.090.000 Đặt Chỗ
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA161223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 16/12/2023

Về: 19/12/2023

4N3Đ 10.290.000 Đặt Chỗ
15

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA281223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 31/12/2023

4N3Đ 12.190.000 Đặt Chỗ
16

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA301223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 30/12/2023

Về: 02/01/2024

4N3Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH011223PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 01/12/2023

Về: 10/12/2023

11N10Đ 81.990.000 Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH071223DPT

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 07/12/2023

Về: 14/12/2023

9N8Đ 58.990.000 Đặt Chỗ
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH111223VNA

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 11/12/2023

Về: 19/12/2023

9N8Đ 300.000 Đặt Chỗ
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH191223PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 19/12/2023

Về: 28/12/2023

11N10D 76.990.000 Đặt Chỗ
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241223PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 24/12/2023

Về: 02/01/2024

11N10Đ 76.990.000 Đặt Chỗ
22

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241223VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 24/12/2023

Về: 03/01/2024

9N8Đ 67.990.000 Đặt Chỗ
23

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH261223PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 26/12/2023

Về: 04/01/2024

11N10Đ 75.990.000 Đặt Chỗ
24

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH271223AMS

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 27/12/2023

Về: 02/01/2024

8N7Đ 67.990.000 Đặt Chỗ
25

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH291223PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 07/01/2024

11N10Đ 75.990.000 Đặt Chỗ
26

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB061223EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
27

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB211223EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 21/12/2023

Về: 25/12/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
28

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB291223EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 02/01/2024

5N4Đ 35.990.000 Đặt Chỗ
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA051223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 05/12/2023

Về: 10/12/2023

6N5Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA061223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA061223CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 12/12/2023

Về: 17/12/2023

6N5Đ 13.590.000 Đặt Chỗ
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA131223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 17/12/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA131223CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 17/12/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 19/12/2023

Về: 24/12/2023

6N5Đ 13.590.000 Đặt Chỗ
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA201223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 20/12/2023

Về: 24/12/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA201223CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 20/12/2023

Về: 24/12/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA211223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 21/12/2023

Về: 25/12/2023

5N4Đ Gọi Đặt Chỗ
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA261223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 26/12/2023

Về: 31/12/2023

6N5Đ 15.390.000 Đặt Chỗ
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA271223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 27/12/2023

Về: 31/12/2023

5N4Đ Gọi Đặt Chỗ
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA271223CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 27/12/2023

Về: 31/12/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA281223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 01/01/2024

5N4Đ Gọi Đặt Chỗ
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA291223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 02/01/2024

5N4Đ Gọi Đặt Chỗ
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ011223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 01/12/2023

Về: 05/12/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ051223BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 05/12/2023

Về: 10/12/2023

6N5Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ061223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ081223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 08/12/2023

Về: 12/12/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ131223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 17/12/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ151223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 15/12/2023

Về: 19/12/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 20/12/2023

Về: 24/12/2023

5N4Đ 15.990.000 Đặt Chỗ
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ221223BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 27/12/2023

6N5Đ 20.990.000 Đặt Chỗ
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ221223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 26/12/2023

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ271223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 27/12/2023

Về: 31/12/2023

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ281223BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 02/01/2024

6N5Đ 21.990.000 Đặt Chỗ
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ281223-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 01/01/2024

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ291223BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 03/01/2024

6N5Đ 21.990.000 Đặt Chỗ
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ291223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 02/01/2024

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
58

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK091223

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 09/12/2023

Về: 12/12/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
59

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA211223

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 21/12/2023

Về: 26/12/2023

6N5D 24.990.000 Đặt Chỗ
60

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK231223

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 23/12/2023

Về: 26/12/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
61

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA291223

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 03/01/2024

6N5D 25.990.000 Đặt Chỗ
62

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK301223

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 30/12/2023

Về: 02/01/2024

4N3D Gọi Đặt Chỗ
63

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS061223-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4D